Tjänster

Tjänster

Går det inte att hitta en lämplig lösning, gällande lagerhantering eller identifiering, som passar ditt företags behov som du vill. Det finns många lösningar, och att hitta den som passar dina behov bäst, kan vara knepigt. Vänligen kontakta oss så att vi kan arbeta tillsammans, för att hitta den lämpligaste lösningen för just dina behov.

Behöver du en applikation utvecklad för er, anpassad efter dina egna behov. Med ett utvecklingsarbete kan du göra eller be oss att göra en app som körs på Android, Windows10 och iOS-plattformar. Det så kallade "low-code" utvecklingsprogrammet kräver ingen traditionell programmering, utan görs via ett grafiskt gränssnitt.


Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter