Luftkvalitet

Luftkvalitet

Luftkvalitet

Vi levererar individuella Camfil-produkter, också för konsument, direkt från vår webbutik. Fråga oss om mer information om större, industriella, system.

Luftföroreningar är inget nytt problem. I den stora smogen i London 1952 dödades uppskattningsvis 12 000 människor, och som reaktion infördes ett antal åtgärder för att bekämpa luftföroreningarna i och med Clean Air Act i Storbritannien 1956.

Under åren har liknande lagar och bestämmelser införts på global, internationell och nationell nivå, och medvetenheten om hur mycket detta påverkar hälsa, miljö och ekonomi för människor och samhällen ökar hos allmänheten, framför allt i de största städerna i världen.

Stadsbor och utsatta grupper löper störst risk

Över hälften av jordens befolkning lever i dag i städer, och Världshälsoorganisationen (WHO) har rapporterat att 80 procent av dessa stadsbor utsätts för luft som är av så dålig kvalitet att den överstiger de aktuella gränsvärdena. Eftersom luftföroreningarna i städerna bara blir värre måste stadsborna vara mer noggranna med kvaliteten och sammansättningen hos den luft de andas.

Denna förorenade luft består till största delen av höga halter av små och fina luftburna partiklar (”PM”). Dessa partiklar är i dag den största miljörisken för hälsan och orsakar varje år flera miljoner människors förtida död globalt samt ökar risken för stroke, hjärt- och kärlsjukdomar och andningssvårigheter, bland annat astma.

Även om luftföroreningar är skadliga för alla är det de mest utsatta grupperna i samhället som drabbas värst: sjuka, äldre, barn och människor från utsatta områden. Att utsättas för luftföroreningar innebär hälsoeffekter i alla skeden av våra liv, från moderlivet till ålderdomen. Skadorna kan ske gradvis och inte märkas på många år. Barn som lever i kraftigt förorenade områden löper till exempel fyra gånger så hög risk att få nedsatt lungfunktion som vuxna.

Luftföroreningar – en dyr affär

I en banbrytande studie från 2015 av WHO och OECD sattes en prislapp på luftföroreningarnas hälsorisker. Otroliga 1,6 biljoner dollar var den finansiella kostnaden för de uppskattningsvis 600 000 förtida dödsfall och sjukdomar som orsakades av luftföroreningar i WHO:s europeiska region under 2010. Beloppet uppgår till nästan en tiondel av hela EU:s bruttonationalprodukt under 2013. Studien var den första uppskattningen av den ekonomiska börda som luftföroreningar utomhus och inomhus utgör i regionens 53 länder.

I en mer framtidsinriktad rapport som OECD publicerade 2016, ”The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution”, görs prognosen att enbart luftföroreningar utomhus år 2060 skulle kunna orsaka 6–9 miljoner förtida dödsfall per år och kosta 1 % av den globala BNP (ungefär 2,6 biljoner dollar per år) till följd av sjukfrånvaro och sjukvårdskostnader, om lämpliga åtgärder inte vidtas.

Medvetenheten ökar hos allmänheten

Att luftföroreningar korsar nationsgränserna gör internationellt samarbete till en nödvändighet, och det är lika viktigt att sprida medvetenheten över hela världen. Medvetenheten sprider sig, tack vare övervakning av luftföroreningar, zoner med ultralåga utsläpp (ULEZ-zoner), dieselbegränsningar och bestämmelser som införs av myndigheter och organisationer. Gräsrotsinitiativ från kläddesigners och konstnärer runt om i världen bidrar också till att allmänheten är mer ”luftmedveten” i dag.


Visa per sida
Sortera efter

Camfil - PM1 Tracker

Produktnr: PM1 tracker

Luftkvalitets mätare

607,60 *
Produktdatablad
Produkten skeppas inom 2-4 vardagar.

Camfil - Air Image Sensor

Produktnr: Air Image Sensor

Smart luftkvalitetssensor

781,20 / år *
Produkten skeppas inom 2-4 vardagar.

Camfil - CamCleaner City S

Produktnr: CamCleaner City S

Luftrenare för kontor och hem

1 364,00 *
Produkten skeppas inom 2-4 vardagar.

Camfil - CamCleaner City M

Produktnr: CamCleaner City M

Luftrenare för kontor och offentliga utrymmen

1 798,00 *
Produkten skeppas inom 2-4 vardagar.
*
MOMS (24%)
Läs leverans vilkor.

Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter