Produkthantering

Vi genomför omfattande lösningar för att styra produkthantering av små och medelstora företag. Lösningar som sömlöst arbetar tillsammans för att läsa, hantera och skriva ut information. De produkter vi använder är av industristandard, kvalitet och tillförlitlighet är avgörande, så att vi kan garantera en lönsam och tillfredsställande lösning.

 

Högkvalitativa produkter för all datafångstbehov:

 • läsare kan vara engång läsare eller alternativt gjorda för datainsamling som kan programmeras med mångsidiga samlingssekvenser.
 • data kan lagras och naturligtvis läsas med alla globala standarder, såsom ett brett spektrum av 1D och 2D streckkoder sekä RFID och UHF RFID-baserad teknik.
 • trådlöst, till exempel Bluetooth eller Zigbee, eller ej. Trådlösa läsare laddas med en medföljande docka, som även kan användas för dataöverföring.
 • programmerbar för olika behov: använda ASCII teckenuppsättningar, acceptabla streckkoder, alternativa slutsymboler, buffring av data som samlas in eller inte etc.

 

Inhemsk mjukvara för hantering och behandling av information:

 • fungerar tillsammans eller oberoende av varandra, enligt behov. Programmen är flexibla efteråt utökningbara, så att du kan anpassa dig till situationen och utöka med nödvändiga funktioner när ditt företag växer och / eller ändrar arbetssätt.
 • lagerhanteringsprogram används för att hantera inventeringsinformation, relaterade prislistor och lagerbalanser. Registrering över nya inkommande produkter, inventering av befintliga och registrering av utgående leveranser håller en nogrann lagerbalans.
 • kunddatabas för att bibehålla kunddata med klassificering och gruppering för kampanjer och marknadsföring. Uppgifterna överförs enkelt och kan återanvändas i lagerhanterings- och faktureringsprogram.
 • remitteringarna skickas från lagerhanteringsprogrammet direkt till faktureringsprogrammet för fakturor och kvitton. Faktureringsprogrammet har även rapportfunktioner för redovisning, både för försäljning och lagring.

 

Utskrivning av etiketter för produkter:

 • etikettskrivare finns för både papper och hållbart polyestergarn utskrift, med olika hållbarhetskrav som blekning, fysisk nötning eller potentiell exponering för vätskor.
 • etikettskrivare kan också skriva ut RFID-etiketter samt RFID kombinerat med annan data.
 • högkvalitets program för design och utskrivning, från en maskins licens till stora industriella behov.

 

Kompletta lösningar för att lägga upp enkel hantering av lager:

 • utöver det ovan nämnda, levererar och installerar vi även kompletta lösningar med "nyckelfärdig" princip.
 • nödvändiga datorer samt förinstallerad programvara för användning av produkterna.
 • kringutrustning för att säkerställa kompatibilitet vid eventuell expansion / integration.

Datainsamlings produkter

Datainsamlings enheter som stöder olika gränssnitt också för stora mängder data, med streckkoder eller trådlös RFID.

Streckkodsläsare

Hög kvalitativa produkter för att läsa data för alla behov. Mångsidiga programmerbara läsare som uppfyller användarens krav, ändå enkla att använda.

RFID-läsare

Vi genomför omfattande lösningar för radiobaserad autentisering. Lättanvända produkter och lösningar för lagring, läsning, hantering och utskrift av information.

Skrivare

Mångsidiga alternativ för högkvalitativ etikettutskrift.


Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter