Evifin - Atlas ASR


Evifin - Atlas ASR

Produktnr: ATLAS - ASR STD

Produkten skeppas inom 2 vardagar.

270,00
MOMS (24%)
Läs leverans vilkor.


Beskrivning

Det Finska Atlas Kundrelations Hanterings programmet (ASR) är ett försäljnings- och marknadsföringsverktyg. ASR-programmet är avsett som ett försäljnings- och marknadsföringsverktyg och för andra ändamål där kundkontaktinformation och kundtransaktioner måste registreras och bearbetas regelbundet. Med ASR kan kunddatafångst och kundrelation hanteras systematiskt. Med ASR-programmet kan du enkelt upprätthålla grundläggande kundinformation, flexibla kategorier och plockningar för kampanjer eller andra grupper, sändning av postadresser, inspelning och bläddra händelser, länka externa dokument, importera och exportera kunddata med mera.

ASR-programmet arbetar också med Atlas Lagerhanterings och Atlas Fakturering-programvarorna, där ASR används för att hantera kunddatabasen.

ASR-funktioner:

 • Logga och hantera kunddata, hantera kundrelationer
 • Kundinformation innehåller e-postadress och webbadress, med direkta hyperlänkar till det relaterade programmet i arbetsstationen.
 • Definiera kundkategorier. Varje kund kan tillhöra flera olika kategorier samtidigt.
 • Mångsidiga valmöjligheter genom kategorier, till exempel för inlägg.
 • Stöder MS-Word-massbrev: valda kunders adresser till en fil.
 • Inspelning, bläddring och utskrift av anpassade händelser (bud, förhandling, telefonsamtal, mm., händelsestyp, datum, leverantör, förklaringar i friformulär). Evenemang kan också bokas i framtiden, så du kan behålla en att göra-lista.
 • Fritext fält för varje kund (storlek upp till 1000 tecken).
 • Länka externa dokument till evenemangsdata (bud, noteringar, prislistor, kontrakt, mm.).
 • Skriv ut kundinformation, till exempel till kundmöten (t.ex. kontakter, kategorier, kommentarer, händelser).
 • Skriv ut A5- och A4-kuvert till kunder (skrivarstöd krävs).
 • Goda import- och exportfunktioner (automatiserad import / export av kunddata till registret / register).
 • Kompatibel med Atlas Fakturerings och Atlas Lagerhanterings program. Knapp för kopiering av kundinformation från ASRs kunddatabas till fakturerings- och lagerhanterings-programs kundregister.

Vid behov erbjuder vi programvaruinstallation, ibrukstagning och utbildningstjänster hos kund.

Vi rekommenderar också

*
MOMS (24%)
Läs leverans vilkor.

Utforska även dessa kategorier: Programvara, Atlas programvara
Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter